Základová deska

Základová deska stavby je skutečným "základem" každého domu.

Základ stavby je ta nejdůležitější část, na které závisí kvalita a zejména životnost Vašeho domu.

Budování základové desky se proto musí věnovat patřičná pozornost. Nejlepším řešením obvykle bývá spoléhat na profesionály a pověřit výstavbou základové desky odbornou firmu.

Základy domu přenášejí a rozdělují hmotnost stavby do okolní půdy.

Konstrukce a provedení každé základové desky se liší podle druhu stavby pro kterou je základová deska určena.

Je zcela logické, že jiný typ základů vyžaduje lehká montovaná dřevostavba a zcela jiné provedení základové desky si žádá zděný dům nebo dokonce výšková stavba.

Konstrukce základové desky je také samozřejmě ovlivněna terénními podmínkami staveniště, zvláště s přihlédnutím k typu a únosnosti podloží stavby.

Základ domu, to není jenom betonování

Výstavba základů domu, to nejsou pouze výkopy a betonování. Nedílnou součástí prací při budování základové desky každého objektu jsou i ostatní související činnosti.

Při výstavbě základů domu se v žádném případě nesmí zapomenout na skrývku, odvoz a deponování ornice, vybudování průchodů přípojek inženýrských sítí a instalaci všech potřebných ležatých rozvodů budoucího domu.

© 2012 www.zakladovadeska.com • Všechna práva vyhrazena • hotovedomy

 Základová deska na klíč | Betonové garáže | Plechové garáže | Pergoly | Přístřešky |Vchodové stříšky